085-943-0398 ครูนุ

Private Muaythai
By Kroonu

Private Muaythai
By Kroonu

Service details

Private Class

Start 800฿

/Time

Exercise and weight training session

One-on-one Muay Thai training session

For 1 person

Location: at your house in the area of Sukhumvit and Silom

Course : 10 times and Get 2 more for FREE

Family Class

Start 1,000฿

/Time

Muay Thai equipment provided

Muay Thai training session

For 1 family

Location : at your house

Course : 10 times and get 2 more for FREE

Group Training

Start 1,500฿

/Time

Exercise and weight training session

Muay Thai training session

For a group of 5 / 10 / 20 people

Location : at your Company / Factory / School / University

Fee : by each person

Service Details

Private Class

Start 800฿

/Time

Exercise and weight training session

One-on-one Muay Thai training session

For 1 person

Location: at your house in the area of Sukhumvit and Silom

Course : 10 times and Get 2 more for FREE

Family Class

Start 1,000฿

/Time

Muay Thai equipment provided

Muay Thai training session

For 1 family

Location : at your house

Course : 10 times and get 2 more for FREE

Group Training

Start 1,500฿

/Time

Exercise and weight training session

Muay Thai training session

For a group of 5 / 10 / 20 people

Location : at your Company / Factory / School / University

Fee : by each person

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและกีฬาชั้นนำของประเทศ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและกีฬาชั้นนำของประเทศ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและกีฬาชั้นนำของประเทศ

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.