085-943-0398 ครูนุ

Group Training

Teaching Thai boxing to companies, factories, schools, Universities. Learning Muay Thai in group to companies, factories, schools, Universities emphasis in exercise with the art of Muay Thai

Group Training

Teaching Thai boxing to companies, factories, schools, Universities. Learning Muay Thai in group to companies, factories, schools, Universities emphasis in exercise with the art of Muay Thai

Muay Thai Private Class

Muay Thai Private Class

Warm up the body

Warm up with a Muay Thai posture

Boxing punch set

Build muscles to be fit

Warm up the body

Warm up with a Muay Thai posture

Boxing punch set

Build muscles to be fit

running

Warm up the body

punching-bag (1)

Boxing punch set

man-boxing

Warm up with a Muay Thai posture

exercise

Build muscles to be fit

Price/Time

Start

1,500฿

Price/Time

Start

1,500฿

Price/Time

Start

1,500฿

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.