085-943-0398 ครูนุ

Family Class

Muay Thai training to your home. Study with the whole family or group or more. With Muay Thai equipment, students will learn “Thai boxing art”

Family Class

Muay Thai training to your home. Study with the whole family or group or more. With Muay Thai equipment, students will learn “Thai boxing art”

Muay Thai Private Class

Muay Thai Private Class

Warm up the body

Warm up with a Muay Thai posture

Boxing punch set

Build muscles to be fit

Warm up the body

Warm up with a Muay Thai posture

Boxing punch set

Build muscles to be fit

running

Warm up the body

punching-bag (1)

Boxing punch set

man-boxing

Warm up with a Muay Thai posture

exercise

Build muscles to be fit

Price/Time

Start

1,000฿

Start 10 times / Free 2 times

Price/Time

Start

1,000฿
Start 10 times / Free 2 times

Price/Time

Start

1,000฿

Start 10 times / Free 1 times

สายอาหารจีนต้องจัด! “Ho Ho Kitchen” ร้านอาหารจีน ย่านพระราม 1 รสชาติดั้งเดิม! พร้อมเสิร์ฟหลากเมนูสไตล์ฮ่องกง เมนูเด็ดสลัดกุ้งตะกร้าเผือก

สายอาหาร “Ho Ho Kitchen” ร้านอาหารจีน ย่านพระราม1 รสชาติดั้งเดิม! พร้อมเสิร์ฟหลากเมนูสไตล์ฮ่องกง เมนูเด็ดสลัดกุ้งตะกร้าเผือก

สายอาหาร “Ho Ho Kitchen” ร้านอาหารจีน ย่านพระราม1 รสชาติดั้งเดิม! พร้อมเสิร์ฟหลากเมนูสไตล์ฮ่องกง เมนูเด็ดสลัดกุ้งตะกร้าเผือก

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.

Kroonu Muaythai

Home-boxing service Teaching Muay Thai art for daily use, exercise, weight loss, or organizing events.