085-943-0398 ครูนุ

กรุ๊ปเทรนนิ่ง

บริการสอนมวยไทยถึงบริษัท โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
เรียนมวยไทยแบบกลุ่ม สอนออกกำลังกาย ด้วยศิลปะมวยไทย

กรุ๊ปเทรนนิ่ง

บริการสอนมวยไทยถึงบริษัท โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
เรียนมวยไทยแบบกลุ่ม สอนออกกำลังกาย ด้วยศิลปะมวยไทย

เรียนมวยไทยกรุ๊ปเทรนนิ่ง

เรียนมวยไทยกรุ๊ปเทรนนิ่ง

วอร์มร่างกาย แบบกลุ่ม

วอร์มอัพด้วยท่ามวยไทย

หมัดชุดมวยไทย

สร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตกระชับ

วอร์มร่างกาย แบบกลุ่ม

วอร์มอัพด้วยท่ามวยไทย

หมัดชุดมวยไทย

สร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตกระชับ

วอร์มร่างกาย แบบกลุ่ม

วอร์มอัพด้วยท่ามวยไทย

หมัดชุดมวยไทย

สร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตกระชับ

ราคารายครั้ง

1 ครั้ง เริ่มต้น

1,500฿

ราคารายครั้ง

1 ครั้ง เริ่มต้น

1,500฿

ราคารายครั้ง

1 ครั้ง เริ่มต้น

1,500฿

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

ช่องทางการติดต่อ

Kroonu Muaythai

บริการสอนมวยไทยถึงบ้าน สอนศิลปะมวยไทยใช้ในชีวิตประจำวัน ออกกำลังกาย ลดความอ้วน หรือจัด Event

ช่องทางการติดต่อ

Kroonu Muaythai

บริการสอนมวยไทยถึงบ้าน สอนศิลปะมวยไทยใช้ในชีวิตประจำวัน ออกกำลังกาย ลดความอ้วน หรือจัด Event

Kroonu Muaythai

บริการสอนมวยไทยถึงบ้าน สอนศิลปะมวยไทยใช้ในชีวิตประจำวัน ออกกำลังกาย ลดความอ้วน หรือจัด Event

ช่องทางการติดต่อ